Diagnoza Organizaţionale completată de o evaluare psiho-aptitudinală complexă, îşi propune să vină în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă:

 • o cunoaştere obiectivă a potenţialului uman deţinut de organizaţie şi a percepţiei angajaţilor asupra politicii manageriale de motivare şi fidelizare a resurselor umane practicată de companie
 • o consiliere profesionistă în:
  1. conceperea unui nou plan de valorificare şi dezvoltare a Resurselor Umane, astfel încât acestea să obţină performanţe în activitatea desfăşurată;
  2. conceperea unei strategii de formare, motivare şi fidelizare a actualilor angajaţi;
  3. stabilirea procedurilor de recrutare, selecţie şi integrare a viitorilor angajaţi.

În evaluarea percepţiei angajaţilor a politicii de resurse umane practicată de către managerii firmei, vor fi analizaţi şi evaluaţi factorii care influenţează managementul resurselor umane:

 • resursele interne şi externe de recrutare a resurselor umane;
 • implicarea managementului resurselor umane în managementul strategic al firmelor;
 • cultura organizaţională şi sistemul de valori;
 • climatul organizaţional;
 • sistemul de informare a resurselor umane;
 • organizarea activităţii şi a departamentelor;
 • posturile şi formarea lor profesională;
 • sistemul de salarizare şi de motivare;
 • evaluarea performanţei;
 • relaţiile dintre angajaţi;
 • satisfacţia resurselor umane faţă de condiţiile oferite de organizaţie.

Rezultatele evaluării psiho-aptitudinale complexe vor fi analizate şi raportate la:

 • atribuţiile prezente în fişa postului sau omise din aceasta, la gradul atitudinal şi aptitudinal de adecvare la aceste atribuţii;
 • atitudinea faţă de muncă şi stilul de lucru;
 • iniţiativa socială şi integrarea în colectiv;
 • relaţionarea cu autoritatea;
 • independenţa în acţiune;
 • sistemul motivaţional;
 • aptitudinile manageriale, relaţionarea cu subordonaţii şi colaboratorii direcţi ai ocupanţilor funcţiilor de conducere.